June 28
June 28

Parent Information

Public Notice - Intent to Apply for Esser III Grant

 

JMA Jump Start - Begins 8/2/2021

 

Contact Jean Massieu Academy Administration:

mfox@jmaisd.org

ananninga@jmaisd.org 

 

 

 

 

 

 

Jean Massieu Academy on Google Maps
Jean Massieu Academy
823 N. Center Street
Arlington, TX 76011
Ph: (817)-460-0396
Fx: (817)-460-7026